FEGiCAT: Federació catalana d'empreses instal·ladores
FEGiCAT: Federació catalana d'empreses instal·ladores
Documentació - Comunicats - Circulars

CircularsCIRCULAR 56-2018 CAMPANYA AFME SOBRE INSTAL·LACIONS DE BASES DE PRESA DE CORRENT EN HOTELS D´ESPANYA

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que AFME (Associació de Fabricants de Material Elèctric) ha llançat una campanya de comunicació sobre les Instal·lacions de bases de presa de corrent en hotels d'Espanya


Com podeu llegir a la nota de premsa, "AFME ha detectat que s'estan instal·lant bases de presa de corrent amb figures no acceptades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) en hotels del nostre país i llança una campanya de sensibilització que compta amb el suport del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i la Federació Espanyola d'Organismes de Control (FEDAOC). "


L'element central de la campanya es basa en la difusió d'un fulletó que detalla quines són les figures de les bases de presa de corrent permeses a casa nostra, advertint a més que no poden instal·lar-se a Espanya les bases d'altres països, així com tampoc les bases que superposen diverses figures ".

Amb l'objectiu que pugueu aprofundir en la informació, adjuntem el citat fulletó en PDF i us facilitem l'enllaç a la nota de premsa completa, difosa a la web de FENIE:

http://www.fenie.es/fenie-apoya-campana-comunicacion-lanzada-afme-la-instalacion-bases-toma-corriente-hoteles-espana/.

 
Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 55-2018 PUBLICACIÓ DEL FULL DE RUTA PER A LA LLIBERACIÓ DE LA BANDA DELS 700MHZ

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que el passat 30 de juny, el govern va publicar el full de ruta del procés d'autorització de la banda dels 700MHz per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils, més conegut com 5G.

L'objectiu principal d'aquest document és marcar el full de ruta per a l'alliberament de la franja de 700MHz que actualment està ocupada per les emissions de TDT, per un cop quedi alliberada realitzar la licitació d'aquesta banda, perquè aquesta, sigui ocupada per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils, en aquest cas seran serveis de nova tecnologia coneguts com 5G.

Per això us adjuntem el document "Resum sobre segon dividend Digital" desenvolupat per FENIE, així com el document "MINECO Full de Ruta banda 700" que va ser publicat per part del ministeri el passat 30 de juny.

 

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebeu una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 54-2018 NOVA DIRECTIVA (UE) 2018957 SOBRE EL DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us enviem informació relativa a la nova Directiva (UE) 2018/957 sobre el Desplaçament de Treballadors, aportada per CONFEMETAL, a través dels dos documents adjunts:

- "Modificació directiva desplaçament treballadors"

- "Circular Directiva / UE) Desplaçament de treballadors".

 

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 53-2018 IV ACORD PER A l´OCUPACIÓ I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us adjuntem el text de "L’Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2018, 2019 I 2020", signat el matí del 5 de juliol 2018, per CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, a la seu del Consell Econòmic i Social d'Espanya. En els propers dies es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat.

Esperem que la informació sigui del seu interès.

Rebeu una cordial salutació.

 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 52-2018 FINANCIACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L´OCUPACIÓ 2018

Benvolguts associats/des,

Mitjançant la present Circular us informem que la disposició addicional centèsima vintena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE nombre 161, del dimecres dia 4 de juliol de 2018), recull el finançament de la formació professional per a l'ocupació, en els termes que es detallen en la documentació adjunta.

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 51-2018 Dividend Digital

Benvolguts associats/des,

A través d'aquesta Circular us informem que El Ministeri d'Economia i Empresa ha publicat el full de ruta del procés d'autorització de la banda de freqüències de 700 MHz per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils. Aquesta s'ha elaborat tenint en compte les aportacions rebudes a la consulta pública sobre el procés, celebrada entre el 28 de novembre de 2017 i el 19 de febrer de 2018, en la qual es van rebre prop d'un centenar de contribucions de les parts interessades. 

Adjuntem la informació corresponent i un enllaç directe: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9429907499c44610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

 Cordialment.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 50-2018 Modificació Tipus Impositius Gasos Fluorats

Benvolguts associats/des,

A través d'aquesta Circular us informem que al BOE del dia 4 de juliol s'ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.Entre d'altres tants textos legals, la Llei de pressupostos generals de l'Estat ha modificat l'apartat "Onze. Tipus impositiu" de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre per la qual es va aprovar l'Impost sobre els gasos Fluorats d'efecte hivernacle.

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

Cordialment.

 

 


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 49-2018 Justificació Aerotèrmia vs Solar tèrmica

Benvolguts/des,

 

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació sobre la substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes en un edifici o de piscines a l’aire lliure per una bomba de calor aerotèrmica i que cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Eco eficiència i Ordenança solar municipal (si s’escau).

Adjuntem les pautes per a realitzar els càlculs corresponents.

 

Atentament.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 48-2018 Acreditació_Titulació_Telecomunicacions

Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació referent a l’habilitació de l’enginyer tècnic de telecomunicació per actuar en instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Us adjuntem a continuació la resposta de Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i una publicació a on apareixen les titulacions que poden obtenir el carnet de Rite.

Atentament,


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 47-2018 Acreditació de la titulació al RITC

Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació referent a tots els instal·ladors que van presentar la declaració responsable per inscriure’s al RITC des de setembre de 2017, degut a l’allau de declaracions presentades en els últims mesos.

Us adjuntem a continuació el comunicat enviat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

Atentament. 


Arxiu adjunt

Circular 46-2018 Assessorament d’una empresa instal·ladora habilitada

Benvolguts/des,

A través d’aquesta circular us fem arribar informació sobre l’assessorament d’una empresa instal·ladora habilitada com a punt imprescindible per tal de prendre les decisions més encertades en funció de les característiques de cada cas.

Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

Rebeu una cordial salutació. 

 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 45-2018: VII Jornada Sitges Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives

Benvolguts/des,

A través d’aquesta circular us fem arribar informació sobre la VII Jornada BioEconomic® Sitges 2018“Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives” Noves oportunitats i finançament que tindrà lloc el proper 15 de Juny al Edifici Miramar de Sitges.

Es donaran a conèixer les noves oportunitats a Catalunya per a les Energies Renovables, la Generació Distribuïda, l’Eficiència Energètica i l’Autoconsum.

Inscripció gratuïta a la web: www.bioeconomic.cat

 Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

 Rebeu una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 44-2018 Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques

Benvolguts companys,

 

Mitjançant la present circular us remetem les al·legacions realitzades per CONAIF a l'esborrany del Projecte de Reial Decret, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

Recordem que aquest projecte va estar en informació pública fins al 21 de maig i les al·legacions s'han realitzat després de les propostes rebudes per les associacions membre, a les quals agraïm la seva col·laboració, i la reunió de la comissió de fred.

 

Sense un altre particular, rebeu una cordial salutació.

 


CIRCULAR 43-2018. ICAEN: Cercador de projectes i d´ajuts i finançament

Benvolgudes/ts,

Com ja us hem informat les passades setmanes, l'Institut Català de l'Energia posa a la vostra disposició el Cercador ICAEN.

Es tracta d'una eina que recull projectes d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables desenvolupats amb èxit i també activitats i recursos pedagògics per sensibilitzar i fer difusió del bon ús de l’energia en l’àmbit educatiu.

Per aquest motiu, us demanem que, en cas de considerar d’interès aquesta nova eina, en feu difusió al vostre web.

http://icaen.gencat.cat/ca/recursos/cercador-energetic/

A més, també us recordem que l’ICAEN té un apartat específic per fer difusió de tots els ajuts econòmics i finançament disponible per projectes d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables. És un apartat dels més consultats. Per això us oferim, sempre que ho considereu adient, que també en feu difusió al vostre web.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/

 

Cordialment.

 


Arxiu adjunt

Circular 41-2018 IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS. TARIFA 2018

Circular 40-2018 Jornada “L’aplicació del RIPCI a Catalunya”

Circular 38-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I EL MINISTERI D’ENERGIA

Circular 37-2018 PROBLEMÀTICA R-32

dfasdfasdf


Circular 36-2018 EQUIPS DE MESURA FOTOVOLTAICA

Circular 34-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I ÁLVARO NADAL MINISTRE D´ENERGIA I TURISME

Circular 33-2018 PIMEC. ENQUESTA AUTÒNOMS

Circular 31-2018 NdP Acord FirmaProfesional

Circular 30-2018 PRIMER CONGRÉS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT A INSTAL·LACIONS E

Circular 29-2018 CONGRÉS SOM ELÈCTRICS

Circular 28-2018 AGREGACIÓ DE RECURSOS ENERGÈTICS DISTRIBUÏTS

Circular 27-2018 CERTIFICAT GASOS FLUORATS

Circular 26-2018 Escalfadors_v2

Circular 25-2018 LICITACIÓ D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED

Circular 24-2018 CONAIF PROGRAMA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN HABITATGE

Circular 22-2018 PRESENTACIÓ SOBRE DIGITAL 2.0

Circular 20-2018 FEGECA- INFORME DEL SECTOR DE LA CALEFACCIÓ

Circular 19-2018 PERÍODE DE GARANTIA D’INSTAL·LACIONS

Circular 18-2018 TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL PER A PIMES

Circular 17-2018 MODEL PRESENTACIÓ DECLARACIÓ RECAPITULATIVA IMPOST GASOS FLUORATS

Circular 16-2018 CONVOCATÒRIA VAGA 8 DE MARÇ DE 2018

Circular 15-2018 INDICADORS ICT 2017

Circular 11-2018 REUNIÓ FENIE - DGEM

Circular 10-2018 GUIA SOBRE INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Circular 9-2018 r-32

Circular 8-2018 Comercialització equips

Circular 7-2018 Escalfadors

Circular 6-2018 Maxímetre

Circular 5-2018 Cartes Endesa II

Circular 4-2018 Modificació Reglament Gasos Fluorats

Circular 3-2018 Ajudes Rehabilitació Energètica

Circular 2-2018 RIPCI

Circular 1-2018 Cartes Endesa

Circular 75-2017 JORNADA PIMEC. LA PROSPECCIÓ DEL MERCAT DEL TREBALL. EINES PER ALS CENTRES DE FORMA

Circular 74-2017 RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Circular 73-2017 HOSPITECNIA - CURS ON-LINE D’INSTAL·LACIONS EN CENTRES SANITARIS

Circular 72-2017 NOTA D’ECONOMIA – INCIDÈNCIA DE L’ESCENARI POLÍTIC EN LA ACTIVITAT ECONÒMICA I EMP

Circular 71-2017 CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT D’AVALUCIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 70-2017 ENTREVISTA AL SR. RAÚL RODRÍGUEZ A LA REVISTA ALMAGRUPO

Circular 69-2017 AJUDES PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES

Circular 68-2017 CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Circular 67-2017 IV CONGRÉS RUBÍ BRILLA – MOBILITAT SOSTENIBLE

Circular 66-2017 ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 65-2017 CONAIF PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

Circular 64-2017 ENTRADA EN VIGOR DEL PLA MOVALT

Circular 63-2017 FECAVEM i AGIC-FERCA SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Circular 62-2017 ENTREVISTA SR. JAUME ALCAIDE A LA REVISTA PROINSTALACIONES

Circular 61-2017 ESCRIT DE CONAIF A LA SECRETARIA DE L’ESTAT D’HISENDA EN RELACIÓ A L’IMPOST DE GASO

Circular 60-2017 LLEI 62-017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM_2

Circular 58-2017 LLEI 62-017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Circular 57-2017 SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ACCÉS DE BANDA AMPLA

Circular 56-2017 CONAIF AMPLIACIÓ DE REFRIGERANTS AUTORITZATS

Circular 55-2017 LÍNIA DE FINANÇAMENT ICO-IDAE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Circular 53-2017 CARTA DE CONAIF A AMAZON I RESPOSTA

Circular 52-2017 CORRECCIÓ ERRADES RIPCI

Circular 51-2017 CONVOCATÒRIA D’ATURADA PER DEMÀ 3 D’OCTUBRE DE 2017

Circular 50-2017 CONDEMNA LA VIOLÈNCIA EXERCIDA PER LES FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT

Circular 49-2017 SUBVENCIONS PER A SISTEMES D´EMMAGATZEMATGE D´ENERGIA ELÈCTRICA AMB BATERIES

Circular 48-2017 SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECOTIC I AGIC-FERCA

Circular 47-2017 RD 7062017 MI-IP 04 INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLES

Circular 46-2017 PROPERA CONVOCATÒRIA D´AJUTS A BATERIES PER AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

Circular 44-2017 EINA PER COMPLIR AMB EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

Circular 43-2017 JORNADA SECTORIAL GAS NATURAL

Circular 42-2017 REQUISITS PER MANIPULAR GASOS MEDICINALS

Circular 41-2017 II CONVENI ESTATAL DEL SECTOR DEL METALL

Circular 40-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS

Circular 39-2017 GUIA PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D´ENERGIA SOSTENIBLE

Circular 38-2017 BASES REGULADORES SUBVENCIONS BATERIES

Circular 37-2017 FENÍE ENERGÍA CURS ASSESSOR ENERGÈTIC BARCELONA

Circular 36-2017 AIGÜES DE BARCELONA - DÍPTICS

Circular 35-2017 CURS UTILITZACIÓ EQUIPS MESURA

Circular 34-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 33-2017 CONVOCATÒRIA AJUDES RENOVACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR

Circular 32-2017 FENÍE ENERGÍA. DA VALOR A TU NEGOCIO

Circular 31-2017 Guia Pla MOVEA

Circular 30-2017 Denúncia CNMC

Circular 29-2017 ANULACIÓ DE LA COMUNICACIO DELS DRETS D’EXTENSIO

Circular 28-2017 AJUDES PER L’AUTOCONSUM

Circular 27-2017 CNMC ANULACIÓN APARTADO 3 Art.25 RD1048-2013

Circular 26-2017 PLAN MOVEA 2017 RD 617-2017

Circular 25-2017 INTERVENCIÓ DE RAÚL RODRÍGUEZ A ELS MATINSTV3

Circular 24-2017 SOLARTRADEX. AUTOCONSUM COMPARTIT. COM EL DESENVOLUPEM

Circular 23-2017 RESUM RD 513-2017 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 22-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 21-2017 APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 20-2017 MODIFICACIÓ PROCEDIMENT BÀSIC D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Circular 19-2017 AJUDES DE L´IDAE 2017

Circular 18-2017 NOTA PREMSA CONAIF SENTENCIA TRIBUNAL SUPREM

Circular 17-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ GASOS

Circular 16-2017 Proves de Cellnex a Collserola

Circular 15-2017 Procediment ICT

Circular 14-2017 EolicCAT Invitació IX Edició de la Festa del Vent

Circular 13-2017 ABAST DE L´ÀMBIT MATERIAL DE L´ACTIVITAT D´INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Circular 12-2017 MODIFICACIONS EN EL CONTROL DEL TEMPS DE TREBALL

Circular 11-2017 Fotografies V La Trobafira

Circular 10-2017 ANTONIO CAÑETE-PIMEC_CANAL TARONJA CENTRAL

Circular 09-2017 CONSTRUMAT 2017_23-26 maig

Circular 08-2017 ACCO. ESTUDI ACCÉS DADES CONSUM ELÈCTRIC DELS COMPTADORS DIGITALS

Circular 07-2017 ACCO. JORNADA ACCESO DATOS CONSUMO ELECTRICO

Circular 06-2017 SENTÈNCIA TS EN EL RECURS INTERPOSAT PER CONAIF CONTRA EL RD 984-2015

Circular 05-2017 GN FENOSA. MILLORA CAMPANYES SEGMENTADES EN VIGOR

Circular 04-2017 AGIC i FERCA segellen la seva unió a la V Trobafira

Circular 03-2017 JORNADA D´AUTOCONSUM AMB BIOMASSA

Circular 02-2017 LA ROCA VILLAGE. VENDA PRIVADA PRIMAVERA 2017

Circular 01-2017 Maxímetre en comunitats de veinsFEGiCAT, Federació catalana d'empreses instal·ladores

La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.

AEMAM AEMIFESA AICO ASSOCIACIÓ DE FRIGORISTES DE CATALUNYA (ASFRICAT) ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS DE L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT Gremi CRM Gremi de l´Anoia Gremi de Manresa Gremi de Vilafranca Gremi del Baix Llobregat Gremi del Garraf GREMI D´INSTAL·LADORS DE BARCELONA GREMI D´INSTAL·LADORS DE DELTEBRE GREMI D´INSTAL·LADORS DE FIGUERES (ADICAE) GREMI D´INSTAL·LADORS DE LLEIDA (AGRISEC) GREMI D´INSTAL·LADORS DE MONTSIÀ-AMPOSTA GREMI D´INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA GREMI D´INSTAL·LADORS DEL BAIX CAMP GREMI D´INSTAL·LADORS DEL MARESME GREMI D´INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c. Viladomat 174, 4ª plta · 08015 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome