FEGiCAT: Federació catalana d'empreses instal·ladores
FEGiCAT: Federació catalana d'empreses instal·ladores
Actualitat

Una denúncia impulsada per AGIC es resol amb un expedient sancionador a Endesa i Gas Natural


12/07/2017


Una denúncia impulsada per AGIC es resol amb un expedient sancionador a Endesa i Gas Natural

 

  • Les companyies haurien dut a terme presumptes pràctiques anticompetitives a causa de l’ús de factures dels clients de la tarifa de l’últim recurs (TUR) per a promocionar serveis de la comercialitzadora lliure.

 

  • La CNMC ha incoat l’expedient sancionador arran de la denúncia de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC) dos anys enrere.

 

 

Barcelona, 30 de juny del 2017 - La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha incoat un expedient sancionador contra Gas Natural S.O.R. SDG, S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O., per utilitzar la factura dels clients acollits a la tarifa d'últim recurs (TUR). L’objectiu d’aquesta pràctica ha estat promocionar els serveis oferts per les seves pròpies comercialitzadores al mercat lliure i, d'aquesta forma, atreure els consumidors al mateix grup empresarial en detriment de la resta de competidors. Aquesta investigació va iniciar-se després de la denúncia de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC) fa dos anys.

 

Gràcies a la denúncia que va presentar AGIC al 2014, la Direcció de Competència, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 49 de la LDC, va iniciar una investigació d’ofici amb l’objectiu de determinar, amb caràcter preliminar, la concurrència de circumstàncies que justifiquessin la incoació d’expedient sancionador.

 

En el marc de la instrucció de l'expedient, la CNMC dedueix indicis racionals de la comissió per part de Gas Natural S.O.R. SDG S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O. d'una infracció de l'article 3 de la Llei 15/2017, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, consistent en el falsejament de la lliure competència. En concret, el falsejament ve donat per la utilització de la factura dels clients acollits a la tarifa d’últim recurs per donar publicitat dels serveis oferts per la comercialitzadora lliure o direccionar-los a Punts de Servei vinculats amb la comercialitzadora lliure, podent distorsionar de manera significativa el comportament econòmic de dits consumidors a favor del propi grup empresarial i en detriment de la resta de competidors.

 

La incoació d'aquest expedient no prejutja el resultat final de la investigació. S'obre ara un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC.FEGiCAT, Federació catalana d'empreses instal·ladores

La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.

AEMAM AEMIFESA AICO ASSOCIACIÓ DE FRIGORISTES DE CATALUNYA (ASFRICAT) ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS DE L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT Gremi CRM Gremi de l´Anoia Gremi de Manresa Gremi de Vilafranca Gremi del Baix Llobregat Gremi del Garraf GREMI D´INSTAL·LADORS DE BARCELONA GREMI D´INSTAL·LADORS DE DELTEBRE GREMI D´INSTAL·LADORS DE FIGUERES (ADICAE) GREMI D´INSTAL·LADORS DE LLEIDA (AGRISEC) GREMI D´INSTAL·LADORS DE MONTSIÀ-AMPOSTA GREMI D´INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA GREMI D´INSTAL·LADORS DEL BAIX CAMP GREMI D´INSTAL·LADORS DEL MARESME GREMI D´INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c. Viladomat 174, 4ª plta · 08015 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome