FEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
FEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
FEGiCAT - Qui Som

Òrgans de govern


ASSAMBLEA GENERAL
Assamblea General
L'Assemblea General està formada pels integrants de la junta de govern. Es realitza amb caràcter ordinari una vegada a l'any. No obstant es poden convocar Assemblees extraordinàries en cas de què la situació així ho requereixi.
L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació i estarà composada per les associacions afiliades a FEGiCAT.JUNTA DIRECTIVA
Junta Directiva
La Junta Directiva està formada per els màxims representants de cadascuna de les associacions que formen FEGiCAT. És l'òrgan encarregat de la direcció i administració ordinàries de la Federació.
Té una periodicitat mensual, encara que es poden convocar juntes extraordinàries en cas necessari.COMITÈ EXECUTIU
Junta Directiva
El Comitè Executiu està definit pel President i composat per una representació territorial de les 4 províncies de Catalunya.COMISSIONS INTERNES
Comissions Internes
Les Comissions Internes són creades per a analitzar l'estat actual del sector vist des de les diverses temàtiques i trobar solucions i propostes dirigides a millorar o corregir les diferents situacions que es puguin donar tant l'àmbit tècnic com a l'administratiu.
Les Comissions Internes estan dirigides per especialistes integrants de la Federació.COMISSIONS EXTERNES
Comissions Externes
Les Comissions Externes es realitzen amb els diferents organismes, entitats i companyies que participen activament en el sector de les instala·lacions.
Els participants en aquestes Comissions són els representants de FEGiCAT a les Comissions Internes.


FEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya

La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.

AEMAM AEMIFESA AICO ASSOCIACIÓ DE FRIGORISTES DE CATALUNYA (ASFRICAT) ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS DE L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT Gremi CRM Gremi de l´Anoia Gremi de Manresa Gremi de Vilafranca Gremi del Baix Llobregat Gremi del Garraf GREMI D´INSTAL·LADORS DE BARCELONA GREMI D´INSTAL·LADORS DE DELTEBRE GREMI D´INSTAL·LADORS DE FIGUERES (ADICAE) GREMI D´INSTAL·LADORS DE LLEIDA (AGRISEC) GREMI D´INSTAL·LADORS DE MONTSIÀ-AMPOSTA GREMI D´INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA GREMI D´INSTAL·LADORS DEL BAIX CAMP GREMI D´INSTAL·LADORS DEL MARESME GREMI D´INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c. Viladomat 174, 4ª plta · 08015 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome